1.КРАТАК ПРЕГЛЕД РАЗВОЈА ШКОЛЕ


Гимназија у Лебану почела је са радом школске 1963/64. године као издвојено одељење Лесковачке гимназије. До школске 1967/68. године за наставу су коришћене школске просторије Основне школе „Радован Ковачевић Максим" у Лебану, а те године завршен је наменски објекат у коме и данас Гимназија ради под именом Гимназија у Лебану. Гимназија има сопствену зграду која располаже са 11 учионица, библиотеком, кабинетима за физику, хемију, биологију, францускијезик и два кабинета за информатику и рачунарство који су прилагођени прописаним условима. У основи, расположиви простор, задовољава нормативе за потребе гимназијског образовања. Неопходно је просторно проширење у виду кабинетских просторија за коришћење савремених метода и облика наставе.
Ученички колектив Гимназије броји просечно између 230 и 270 ученика годишње са просечно 22-24 ученика по одељењу. У том погледу у потпуности је остварен обухват, по правилу најбољих ученика, са територије општина Лебане, Медвеђа и Бојник, опредељених за наставак образовања на факултетима широм Републике Србије, а било је и веома успешних студената, наших ученика, на студијама у иностранству.
Школа афирмише све, а посебно најбоље ученике у настави и на такмичењима из природно-математичких и друштвено-језичких наука и спортских дисциплина на свим нивоима школских такмичења у држави. Ваннаставне активности се реализују кроз велики број разноврсних секција. То све доприноси чињеници да ученици на такмичењима и конкурсима постижу веома добре резултате. Посебно смо задовољни резултатима које постижу на пријемним испитима и у даљем школовању. 
Наставни кадар за школску 2020/2021. годину је:
ДЕЈАН АНЂЕЛКОВИЋ
СВЕТЛАНА ЦВЕТКОВИЋ
ДУШИЦА НИКОЛИЋ
ЂОРИЋ ДРАГАН
ТИЈАНА ИЛИЋ
ДАНИЈЕЛА СПАСИЋ
ДУШАНКА СРЕЋКОВИЋ
ДУШАН БЛАГОЈЕВИЋ
АРАНЂЕЛОВИЋ МАРИЈА
СУНЧИЦА ИВКОВИЋ
МАРИЈА БОГДАНОВИЋ
МАЈА ЂОРЂЕВИЋ
МИЛЕНА КОСТАДИНОВИЋ
МАЈА ТЕОКАРЕВИЋ
МИЛОРАД ТРАЈКОВИЋ
МАРКО ТОДОРОВИЋ
СНЕЖАНА СТОИЉКОВИЋ
ВЕСНА ДОЈЧИНОВИЋ
МИЛИЦА МЛАДЕНОВИЋ
БРАТИСЛАВ ПАУНОВИЋ
СВЕТЛАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ
СТОЈАНОВИЋ ЗОРАН
ТРАКО ДЕЈАН
МАРИЈА ЦВЕТКОВИЋ
ЗВЕЗДАН СТАНКОВИЋ
директор: МИЛЕ РАКИЋ