profile="http://gmpg.org/xfn/11"> март 2016 - Гимназија у Лебану | Гимназија у Лебану
помоћ

Monthly Archives: март 2016

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави

Обустава јавне набавке

Обустава јавне набавке

Школа је наручилац јавне набавке мале вредности и то јавне набавке
добара-огревног дрвета.
Захтев за заштиту права понуђача је поднео понуђач С.Р.“Дрвопродукт“
Власотинце и то у фази након донешења одлуке о додели уговора о јавној
набавци бр.171 од 29.02.2016.године.
Наручилац зауставља даље активности у поступку јавне набавке
огревног дрвета до решавања о захтеву за заштиту права понуђача.

Обустава јавне набавке

ОДЛУКА о додели уговора

ОДЛУКА о додели уговора

ОДЛУКА о додели уговора

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке број 170 од 29.02.2016.године директор Гимназије Лебане, доноси
ОДЛУКУ о додели уговора
Гимназија Лебане као наручилац, у поступку јавне набавке бр. 1, Уговор о јавној набавци огревног дрвета додељује се Радњи за узгој, сечу и превоз шуме „Ива пром“ Голи Рид.