profile="http://gmpg.org/xfn/11"> децембар 2014 - Гимназија у Лебану | Гимназија у Лебану
помоћ

Monthly Archives: децембар 2014

Нови идентитет Балкана – Александар Милановић

Нови идентитет Балкана - рад Александра Милановића

Нови идентитет Балкана – рад Александра Милановића

Нови идентитет Балкана Анализа окцидентализоване слике Балкана у реклами за промоцију проширења Европске

(A New Balkan Identity – The Analysis of an Occidentalized Image of the Balkans in an Image – building Commercial for the Expansion of the European Union)

 Александар Милановић

АПСТРАКТ:

Истраживање термоминералних вода Сијаринске бање – Анастасија Ђорђевић

Stasi poster mala

Истраживање термоминералних вода Сијаринске бање

Специфичности хемизма термоминералних вода Сиjaринске бање као последица хидрогеолошких фактора

 (The Specificity of the Chemism of Thermomineral Waters from Sijarinska banja Spa as a Consequence of Hydrogeological factors)

Анастасија Ђорђевић

 АПСТРАКТ:

Рад Јелене Станковић у ИС Петница

Лола постер

Постер Јелениног рада у ИС Петница

Експлицитни и имплицитни ставови о употреби женских nomina agentis у српском језику

(Explict and Implicit Attitude about the Use of Feminine Nomina Agentis in the Serbian Language)

Јелена Станковић, Милена Милић

АПСТРАКТ:

Наши петничари

Наши Петничари

Наши петничари

Ове године је ТРОЈЕ наших гимназијалаца учествовало са својим радовима на Годишњој конференцији у ИС Петница!
Честитке Јелена СтанковићАнастасија Ђорђевић и Александар Милановић.
Браво!

http://konferencija.petnica.rs/